Poniedziałek,  11 Grudnia 2023, 345 dzień roku.
Włocławek, ul. P.O.W. 22A (I piętro), telefon: 692-706-980 602-495-480, e-mail: biuro@nkujawskie.pl

Szukaj ofert

Rodzaj nieruchomości:
Lokalizacja / miejscowość:
Lokalizacja / osiedle - dzielnica:
Cena:
Cena za m2:
Powierzchnia:
Nr oferty:

Kursy średnie NBP

z dnia 2023-12-08
EUR4,3303
USD4,0181
CHF4,5913
GBP5,0458

O FirmieFirma Nieruchomości Kujawskie Karolina Wysocka, jako Przedsiębiorca zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), z siedzibą we Włocławku przy ulicy Polskiej Organizacji Wojskowej nr 22A, lok. nr 7, oraz POŚREDNIK w rozumieniu przepisów Ustawy o gospodarce nieruchomościami, świadczy odpłatnie dla osób prawnych i fizycznych, krajowych i zagranicznych usługi:
  • pośrednictwa w obrocie nieruchomościami (sprzedaż / kupno / wynajem / najem / dzierżawa): lokali mieszkalnych oraz niemieszkalnych (użytkowych), budynków mieszkalnych oraz niemieszkalnych (komercyjnych, przemysłowych i innych), działek budowlanych, rekreacyjnych, rolnych, leśnych  oraz innych gruntów, terenów oraz obiektów na cele działalności gospodarczej oraz o innym przeznaczeniu;
  • oraz doradztwa  związanego z obsługą rynku nieruchomości.
Jesteśmy Firmą rodzinną, w której czynności zawodowe pośrednictwa i doradztwa związanego z obsługą rynku nieruchomości, dokonują osoby z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na  rynku nieruchomości, posiadające wykształcenie kierunkowe i uprawnienia zawodowe potwierdzone licencjami państwowymi o nr 3572  i nr 15706. Współdziałamy z innymi firmami w tej branży w ramach Stowarzyszeń: Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości (https://pfrn.pl) oraz Powszechnego Towarzystwa Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości (www.profesjonalista.net).

Dewizą naszej Firmy jest takie działanie, które zapewnia naszym klientom bezpieczeństwo i satysfakcję z zawieranych za naszym pośrednictwem transakcji.

W zbyciu praw do nieruchomości, lub wynajmie nieruchomości naszych klientów - pośredniczymy na podstawie zawartej z zamawiającym usługę pośrednictwa:  umowy pośrednictwa na zasadzie wyłączności, dokonując odpłatnych czynności umownych polegających na nastręczaniu sposobności - zmierzających do dokonania planowanej transakcji, z szeroką promocją ofert, angażując własne środki finansowe i organizacyjne (serwisy/portale internetowe, wirtualne wizyty na nieruchomości, banery i plansze ofertowe, inne) celem dotarcia z ofertą do jak najszerszego grona potencjalnych nabywców - najemców nieruchomości.

W nabyciu praw do nieruchomości lub najmie nieruchomości przez naszych klientów, pośredniczymy na podstawie zawartej z zamawiającym usługę pośrednictwa- stosownej umowy pośrednictwa, dokonując odpłatnych czynności umownych, polegających na nastręczaniu sposobności zmierzających do dokonania planowanej transakcji. Angażując własne środki organizacyjne oraz finansowe dokonujemy między innymi: przedstawienie zamawiającemu ofert nieruchomości z posiadanej bazy ofert, wydanie wskazania adresowego wybranej nieruchomości oraz aranżowanie oględzin nieruchomości, prezentacja/uczestniczenie w prezentacji wybranych nieruchomości, dokonanie wstępnej weryfikacji aktualnego stanu prawnego nieruchomości, przyjęcie od zamawiającego – pisemnej oferty zakupu lub najmu wybranej nieruchomości, aranżowanie i organizacja negocjacji warunków planowanej transakcji z udziałem stron, podjęcie czynności organizacyjnych zmierzających do zawarcia pomiędzy stronami stosownej umowy związanej z dokonaniem planowanej transakcji.

Przy zawieraniu umowy pośrednictwa z osobą zamawiającą usługę pośrednictwa - stosownie do przepisów art. 2.ust.1.pkt.18) Ustawy z dnia 1 marca 2018 r.o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U.2022.593 wraz ze zmianami) - Pośrednik w obrocie nieruchomościami jako Instytucja obowiązana - dokonując m.innymi oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu przyjmuje od zamawiającego usługę pośrednictwa stosowne oświadczenia - wymagane ww.przepisami.


Za dokonywanie czynności umownych w ramach usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, pobieramy wynagrodzenie umowne, ustalane każdorazowo, indywidualnie z Zamawiającym w zawieranej umowie pośrednictwa wraz z podatkiem od towarów i usług VAT.
  • W przypadku czynności pośrednictwa w zbyciu lub nabyciu praw do nieruchomości dokonywanych na rzecz osoby fizycznej (konsumenta)  wynagrodzenie brutto (w tym 23% podatek VAT) wynosi kwotę: 2,5% -:- 4,5% ceny ofertowej nieruchomości , minimum 2.500,00 zł;
  • W przypadku czynności pośrednictwa wynajmu lub najmu nieruchomości dokonywanych na rzecz osoby fizycznej (konsumenta),wynagrodzenie brutto (w tym 23% podatek VAT)wynosi kwotę: 100% -:- 123% miesięcznego ofertowego czynszu najmu/dzierżawy , minimum 1.000,00 zł.
Wynagrodzenie za usługi doradztwa związanego z obsługą rynku nieruchomości na rzecz osoby fizycznej (konsumenta) nie prowadzącego działalności gospodarczej - ustalane jest indywidualnie z Zamawiającym m.innymi w zależności od rodzaju sprawy, zakresu opinii i wynosi - od 250,00 zł (w tym 23% VAT) za godzinę doradztwa.


Informujemy, że jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej (OC) w ramach Polisy zawartej z GENERALI Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. za szkody wyrządzone w związku z pośrednictwem w obrocie nieruchomościami.

Zapraszamy Państwa do analizy i wyboru z naszej bazy ofert nieruchomości:
    - budynki mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne, kamienice,
    - domki letniskowe,
    - działki: budowlane, letniskowe, rekreacyjne,
    - grunty: rolne, leśne,
    - tereny inwestycyjne,
    - lokale mieszkalne: spółdzielczo - własnościowe i wyodrębnione - własnościowe,
    - lokale niemieszkalne: biurowe, handlowe, usługowe,
    - oraz obiekty przemysłowe: hale, magazyny.

NASZE OFERTY + TWÓJ WYBÓR + NASZE USŁUGI = TWOJE ZADOWOLENIE

Oferty zawierające opis i zdjęcia nieruchomości zamieszczone w niniejszym serwisie, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów  art. 66 i następnych polskiego kodeksu cywilnego, lecz mają jedynie charakter informacyjny i podlegają aktualizacji, oraz stanowią zaproszenie osoby zainteresowanej do złożenia za pośrednictwem Pośrednika - oferty nabycia praw do  nieruchomości, lub oferty najmu nieruchomości.

Zdjęcia i opisy ofert nieruchomości publikowanych w niniejszym serwisie, oraz portalach i innych serwisach z którymi współpracujemy, objęte są ochroną praw autorskich, majątkowych i osobistych, stanowią własność naszej Firmy w świetle prawa autorskiego. Wykorzystywanie ich lub rozpowszechnianie bez pisemnej zgody autora, jest naruszeniem praw autorskich i pociąga za sobą odpowiedzialność prawną.


Chcesz dowiedzieć się więcej? Zadzwoń, wyślij na nasz adres e-mail pytania lub umów się z nami na spotkanie w siedzibie naszej Firmy:

NIERUCHOMOŚCI KUJAWSKIE
Karolina Wysocka
ul.Polskiej Organizacji Wojskowej 22A,lok.7
(wejście od ul.Pułaskiego - I piętro)
87-800 Włocławek
tel: 692-706-980


Biuro czynne:
poniedziałek -:- piątek w godz. 9:00 -:- 17:00
sobota wg indywidualnych ustaleń z klientem
 

Serdecznie zapraszamy do współpracy!
Copyright © 2023, Nieruchomości Kujawskie, Włocławek, ul.Polskiej Organizacji Wojskowej 22A