Czwartek,  19 Maja 2022, 139 dzień roku.
Włocławek, ul. P.O.W. 22A (I piętro), telefon: 692-706-980 602-495-480, e-mail: biuro@nkujawskie.pl

Szukaj ofert

Rodzaj nieruchomości:
Lokalizacja / miejscowość:
Lokalizacja / osiedle - dzielnica:
Cena:
Cena za m2:
Powierzchnia:
Nr oferty:

Kursy średnie NBP

z dnia 2022-05-19
EUR4,6429
USD4,4231
CHF4,5303
GBP5,4796

O FirmieFirma Nieruchomości Kujawskie Karolina Wysocka, jako Przedsiębiorca zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej( CEIDG), z siedzibą we Włocławku przy ulicy Polskiej Organizacji Wojskowej 22A, oraz POŚREDNIK w rozumieniu przepisów Ustawy o gospodarce nieruchomościami, świadczy odpłatnie dla osób prawnych i fizycznych, krajowych i zagranicznych usługi:
  • pośrednictwa w obrocie nieruchomościami (sprzedaż / kupno / wynajem / najem / dzierżawa): lokali mieszkalnych oraz niemieszkalnych (użytkowych), budynków mieszkalnych oraz niemieszkalnych (komercyjnych, przemysłowych i innych), działek budowlanych, rekreacyjnych, rolnych, leśnych  oraz innych gruntów, terenów oraz obiektów na cele działalności gospodarczej oraz o innym przeznaczeniu;
  • oraz doradztwa w zakresie rynku nieruchomości.
Jesteśmy Firmą rodzinną, w której czynności zawodowe pośrednictwa i doradztwa w obrocie nieruchomościami, wykonują osoby z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na  rynku nieruchomości, posiadający wykształcenie kierunkowe i uprawnienia zawodowe potwierdzone licencjami o nr 3572  i nr 15706. Współdziałamy z innymi firmami w tej branży w ramach Stowarzyszeń: Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości (https://pfrn.pl) oraz Powszechnego Towarzystwa Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości www.profesjonalista.net .
Dewizą naszej Firmy jest takie działanie, które zapewnia naszym klientom bezpieczeństwo i satysfakcję z zawieranych za naszym pośrednictwem transakcji.

W zbyciu praw do nieruchomości, lub wynajmie nieruchomości pośredniczymy na podstawie zawartej z Zamawiającym usługę pośrednictwa  umowy pośrednictwa na zasadzie wyłączności, dokonując czynności umownych, zmierzających do dokonania planowanej transakcji, z szeroką promocją ofert, angażując własne środki finansowe i organizacyjne (serwisy/portale internetowe, wirtualne wizyty na nieruchomości, banery i plansze ofertowe, inne) celem dotarcia z ofertą do jak najszerszego grona potencjalnych nabywców - najemców nieruchomości.


Za dokonywanie czynności umownych w ramach usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, pobieramy wynagrodzenie umowne, ustalane każdorazowo, indywidualnie z Zamawiającym w zawieranej umowie pośrednictwa wraz z podatkiem od towarów i usług VAT.
  • W przypadku czynności pośrednictwa w zbyciu lub nabyciu praw do nieruchomości dokonywanych na rzecz osoby fizycznej (konsumenta) nie prowadzącego działalności gospodarczej, wynagrodzenie wynosi: 2,5% - 4,5% ceny ofertowej nieruchomości (w tym 23% podatek VAT), minimum 2.500,00 zł;
  • W przypadku czynności pośrednictwa wynajmu lub najmu nieruchomości dokonywanych na rzecz osoby fizycznej (konsumenta) nie prowadzącego działalności gospodarczej,  wynagrodzenie wynosi: 100% - 150% miesięcznego ofertowego czynszu najmu/dzierżawy (w tym 23% podatek VAT), minimum 1000,00 zł.
Wynagrodzenie za usługi doradztwa w zakresie rynku nieruchomości na rzecz osoby fizycznej (konsumenta) nie prowadzącego działalności gospodarczej ustalane jest indywidualnie z Zamawiającym m.innymi w zależności od rodzaju sprawy, zakresu opinii i wynosi od 615,00zł (w tym 23% VAT).


Informujemy, że jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej (OC) w ramach Polisy zawartej z Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. za szkody wyrządzone w związku z pośrednictwem w obrocie nieruchomościami.

Zapraszamy Państwa do analizy i wyboru z naszej bazy ofert nieruchomości:
    - budynki mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne, kamienice,
    - domki letniskowe,
    - działki: budowlane, letniskowe, rekreacyjne,
    - grunty: rolne, leśne,
    - tereny inwestycyjne,
    - lokale mieszkalne: spółdzielczo - własnościowe i wyodrębnione - własnościowe,
    - lokale niemieszkalne: biurowe, handlowe, usługowe,
    - obiekty przemysłowe: hale, magazyny,

NASZE OFERTY + TWÓJ WYBÓR + NASZE USŁUGI = TWOJE ZADOWOLENIE

Oferty nieruchomości zamieszczone w niniejszym serwisie, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, lecz mają jedynie charakter informacyjny i podlegają aktualizacji.
Zdjęcia i opisy ofert nieruchomości publikowanych w niniejszym serwisie, oraz portalach i innych serwisach z którymi współpracujemy, objęte są ochroną praw autorskich, majątkowych i osobistych, stanowią naszą własność w świetle prawa autorskiego. Wykorzystywanie ich lub rozpowszechnianie bez pisemnej zgody autora, jest naruszeniem praw autorskich i pociąga za sobą odpowiedzialność prawną.


Chcesz dowiedzieć się więcej? Zadzwoń, wyślij na nasz adres e-mail pytania lub umów się z nami na spotkanie w siedzibie naszej Firmy:

NIERUCHOMOŚCI KUJAWSKIE
Karolina Wysocka
ul.Polskiej Organizacji Wojskowej 22A
(wejście od ul.Pułaskiego - I piętro)
87-800 Włocławek
tel: 692-706-980


Biuro czynne:
poniedziałek - piątek w godz. 9:00 - 17:00
sobota wg indywidualnych ustaleń z klientem
 

Serdecznie zapraszamy do współpracy!
Copyright © 2022 Nieruchomości Kujawskie, Włocławek ul.P.O.W. 22A