Poniedziałek,  11 Grudnia 2023, 345 dzień roku.
Włocławek, ul. P.O.W. 22A (I piętro), telefon: 692-706-980 602-495-480, e-mail: biuro@nkujawskie.pl

Szukaj ofert

Rodzaj nieruchomości:
Lokalizacja / miejscowość:
Lokalizacja / osiedle - dzielnica:
Cena:
Cena za m2:
Powierzchnia:
Nr oferty:

Kursy średnie NBP

z dnia 2023-12-08
EUR4,3303
USD4,0181
CHF4,5913
GBP5,0458

Kontaktul. Polskiej Organizacji Wojskowej nr 22A,lok nr 7
(wejście od ul.Pułaskiego, I piętro)
87-800 Włocławek

tel: 692-706-980, 602-495-480
e-mail: biuro@nkujawskie.pl

Biuro czynne:
poniedziałek - piątek w godz. 9:00 - 17:00
sobota wg indywidualnych ustaleń z klientem


Jak do nas dojechać - zobacz na mapie:


POLITYKA PRYWATNOŚCI

Prosimy o dokładne zapoznanie się z warunkami korzystania z niniejszego Serwisu przed rozpoczęciem jego użytkowania.


§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy dokument opisuje zasady dotyczące korzystania z Serwisu internetowego oraz zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników Serwisu dostępnego pod adresem: www.nieruchomosci.kujawskie.com.pl

2. Niniejszy dokument zostaje udostępniony nieodpłatnie na Serwisie w formie umożliwiającej nieodpłatne utrwalanie, przechowywanie oraz odtwarzanie przez Użytkownika korzystającego z Serwisu.

3. Użytkownicy korzystający z niniejszego Serwisu akceptują treść i warunki korzystania z Serwisu opisane w niniejszym dokumencie.

4. Określenia użyte w niniejszym dokumencie pisane wielką literą, o ile nie zostało w treści wyraźnie zaznaczone inaczej, mają następujące znaczenie:

 • Administrator – Serwisu internetowego i Administrator danych osobowych (ADO) w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa jest Przedsiębiorca - Nieruchomości Kujawskie Karolina Wysocka z siedzibą ul.Polskiej Organizacji Wojskowej nr 22A lok nr 7, 87-800 Włocławek, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego CEIDG: REGON 341303305, NIP 8882745219.
 • Dane osobowe – dane osobowe, za które uznaje się informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.
 • Polityka Prywatności – niniejszy dokument dostępny na Serwisie pod adresem: www.nieruchomosci.kujawskie.com.pl
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 • Serwis Przedsiębiorcy/Serwis – zespół stron internetowych dostępnych pod adresem www.nieruchomosci.kujawskie.com.pl będący własnością oraz administrowany i utrzymywany przez Przedsiębiorcę.
 • Użytkownik – każda osoba korzystająca z Serwisu Przedsiębiorcy.

§ 2. ZASADY UŻYTKOWANIA SERWISU

1. Dokładamy wszelkich starań w zakresie poprawności działania Serwisu, jego kompletności i przydatności do osiągnięcia celów określonych w niniejszym dokumencie.

2. Ze względów technicznych może dojść do nieprawidłowości w działaniu lub awarii uniemożliwiających lub utrudniających korzystanie z Serwisu. Powyższe obejmuje również czasowe wyłączenie dostępu do Serwisu ze względu na jej modernizację.

3. Nie odpowiadamy w szczególności za:

 • jakiekolwiek szkody Użytkownika spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem wiadomości oraz stron internetowych.
 • spam, wirusy, konie trojańskie oraz inne zagrożenia związane ze środowiskiem Internetu.
 • przerwy w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane przez działanie Użytkownika niezgodnie z niniejszym dokumentem lub z powszechnie obowiązującym prawem, jak również nieprawidłowym korzystaniem z Serwisu.
 • szkody spowodowane przez działanie Użytkownika niezgodnie z niniejszym dokumentem lub z powszechnie obowiązującym prawem, jak również nieprawidłowym korzystaniem z Serwisu.
 • szkody powstałe na skutek wykorzystania przez Użytkowników danych i informacji zawartych w Serwisie w sposób niezgodny z prawem.

4. Administrator nie udziela Użytkownikowi gwarancji w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane w systemie komputerowym lub utratę danych wynikającą z użytkowania Serwisu. Zawartość Serwisu jest udostępniona w formie “jak jest”, oraz na podstawie “dostępności” bez żadnych gwarancji, czy to wyraźnych, czy dorozumianych.

5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie lub brak dostępności Serwisu spowodowane z ww. przyczyn oraz innych przyczyn niezależnych od Administratora.

6. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze Serwisu w sposób zgodny z treścią niniejszego dokumentu, poszanowaniem przepisów prawa i zachowaniem dobrych obyczajów.

7. Zabronione jest w szczególności:

 • podawanie w ramach korzystania ze Serwisu nieprawdziwych, nieścisłych lub nieaktualnych informacji lub danych osobowych.
 • rozpowszechnianie nieprawdziwych lub sprzecznych z prawem informacji na temat treści zamieszczonych na Serwisie.
 • naruszanie w jakikolwiek sposób dóbr osobistych Administratora, jego przedstawicieli i pracowników, osób z nim powiązanych lub osób trzecich.
 • dostarczanie treści o charakterze naruszającym powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 • ingerowanie w działanie Serwisu, w tym zmienianie kodu stron, używanie lub zamieszczanie wirusów, robaków, trojanów, niedozwolonych rozszerzeń i innych mechanizmów mogących mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie Serwisu lub oprogramowanie albo urządzenia Administratora lub Użytkowników.

§ 3. DANE OSOBOWE

1. W odniesieniu do Danych osobowych podawanych przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu funkcję Administratora pełni Przedsiębiorca - Nieruchomości Kujawskie Karolina Wysocka z siedzibą ul.Polskiej Organizacji Wojskowej 22A, 87-800 Włocławek, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego CEIDG: REGON 341303305, NIP 8882745219.

2. Danymi osobowymi użytkownika, przetwarzanymi przez Administratora mogą być w szczególności: adres poczty elektronicznej, nazwisko imię, firma, stanowisko w firmie, adres e-mail, telefon, adres pocztowy, podawane w związku z zainteresowaniem naszą ofertą promowaną na Serwisie lub usługą świadczoną w ramach umowy.

3. Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wyłącznie w niezbędnym zakresie, przez czas konieczny do realizacji naszych usług, przekazywania odpowiedzi na przesłane przez Użytkowników zapytania, a maksymalnie przez okres wymagany do celów zapewnienia zgodności z przepisami podatkowo-księgowymi, oraz dochodzenia roszczeń do czasu ich przedawnienia.

4. Administrator stosuje niezbędne środki techniczne zapobiegające nieuprawnionemu pozyskiwaniu i modyfikowaniu Danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną przez osoby do tego nieuprawnione.

5. Do Danych osobowych przetwarzanych przez Administratora mają dostęp wyłącznie osoby i podmioty wyraźnie do tego upoważnione.

6. Dane osobowe są przez Administratora przetwarzane, tylko wtedy jeśli otrzymamy je od Państwa dobrowolnie i tylko w niezbędnym zakresie, np. jako część zapytania ofertowego niezbędnych do otrzymania oferty świadczenia naszych usług lub gdy świadczymy dla Państwa usługę na podstawie zwartej umowy.

7. Otrzymane informacje są przetwarzane w celach wskazanych poniżej:

 • aby odpowiedzieć na Państwa zapytanie lub w związku z realizowaniem usługi.
 • aby zapewnić Państwu dostęp do ofert prezentowanych w ramach naszych usług lub dostarczyć dodatkowe informacje o usłudze.
 • aby poinformować Państwa o nowych ofertach w naszej bazie ofert nieruchomości.
 • do prowadzenia właściwej obsługi klienta i do administracji danymi klientów.
8. Administrator nie przekazuje, nie użycza i nie sprzedaje zgromadzonych danych osobowych innym osobom czy podmiotom, nie profiluje ich oraz nie przekazuje do państwa trzeciego, w tym do żadnej organizacji międzynarodowej.

9. Dane osobowe mogą być przekazywane przez nas tylko będącym upoważnionymi do tego podmiotom przetwarzającym, wyłącznie w niezbędnym zakresie, w celu zapewnienia prawidłowego i zgodnego z prawem funkcjonowania Serwisu oraz świadczenia przez nas usług. Takimi podmiotami w działalności Administratora mogą być m.in. biuro rachunkowe, kancelaria notarialna, obsługa informatyczna, czy podmiot świadczący usługi hostingowe.

10. Serwis Przedsiębiorcy zawiera odnośniki do innych stron internetowych. Administrator nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na innych stronach. Zachęcamy, by po przejściu na inną stronę internetową zapoznać się z ich polityką prywatności.

11. Dane osobowe mogą również zostać przekazane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – wtedy gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

§ 4. ZBIERANIE DANYCH ANONIMOWYCH

Nie rejestrujemy żadnych prywatnych danych podczas Państwa wizyty na Serwisie. Mogą Państwo korzystać ze stron Serwisu anonimowo. Automatycznie rejestrujemy tylko informacje techniczne, takie jak nazwa dostawcy Internetu, typ przeglądarki internetowej, system operacyjny, rozdzielczość ekranu, adres strony, z której zostali Państwo przekierowani do naszego Serwisu, ilość i daty Państwa wizyt oraz historia przeglądanych podstron. Dane techniczne, o ile byłyby przez nas analizowane, są analizowane tylko i wyłącznie pod kątem podniesienia atrakcyjności i funkcjonalności Serwisu.

§ 5. WYMAGANIA TECHNICZNE I PLIKI COOKIES

1. Dla korzystania z Serwisu konieczne jest posiadanie urządzenia posiadającego dostęp do sieci Internet i poprawnie skonfigurowanej przeglądarki internetowej, np. Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer.

2. Administrujący Serwisem nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji stanowiących dane osobowe, nie zbiera i nie przetwarza również informacji stanowiących dane osobowe zawartych w plikach cookies.

3. Użytkownik powinien być jednak świadomy, że informacje zawarte w plikach cookies, stanowiące dane osobowe, mogą być jednak zbierane przez serwisy zewnętrzne, z których korzysta Użytkownik, odwiedzający Serwis. Pliki cookies (ciasteczka), o których mowa powyżej stanowią niewielkie informacje tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym (komputerze, telefonie, itd.) Użytkownika.

4. Użytkownik może uniemożliwić przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu końcowym poprzez odpowiednie skonfigurowanie przeglądarki internetowej i zmienić sposób zarządzania tymi plikami. W tym celu Użytkownik może usunąć już przechowywane pliki cookies ze swojego urządzenia końcowego poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki lub inne oprogramowanie lub aplikacje służące do tego celu. Sposoby usuwania plików cookies w poszczególnych wyszukiwarkach można znaleźć m. in. pod adresami:

§ 6. DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA

1. Każdy Użytkownik ma prawo w każdym czasie do uzyskania dostępu do swoich danych, w tym prawo do aktualizacji swoich danych, dokonania ich modyfikacji, zgłoszenia żądania usunięcia i zaprzestania ich przetwarzania.

2. Każdy Użytkownik ma prawo uzyskać od Administratora informację na temat tego czy przetwarza on jego Dane Osobowe, o zasadach przetwarzania jego Danych Osobowych, oraz dostępu do swoich Danych Osobowych.

3. W celu zgłoszenia żądania związanego z administrowaniem danych osobowych przez Użytkownika wymagany jest kontakt z Administratorem pod adresem biuro@nkujawskie.pl

4. Każdy Użytkownik ma prawo złożyć skargę na przetwarzanie dotyczących go Danych Osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 7. PRAWA AUTORSKIE

1. Administrator oferując Użytkownikom dostęp do informacji, materiałów, publikacji i prezentacji rozpowszechnianych za pośrednictwem Serwisu zwraca szczególną uwagę na konieczność respektowania praw własności intelektualnej. Korzystanie z materiałów, informacji, danych umieszczonych na Serwisie nie oznacza dla użytkowników nabycia do nich jakichkolwiek praw. Użytkownik może korzystać z tych materiałów jedynie w zakresie dozwolonym przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.). Informacje zamieszczone w Serwisie są własnością tylko prawowitych autorów, a Administrator Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód będących rezultatem korzystania z Serwisu. Wszystkie teksty, wypowiedzi, dokumenty, fotografie w tym serwisie objęte są prawami autorskimi ich autorów.

2. Serwis może zawierać znaki towarowe, nazwy handlowe, loga, materiały zastrzeżone zarówno przez Administratora, jak i inne osoby trzecie. Zostały one użyte tylko i wyłącznie w celu ich identyfikacji. Udostępniając je na Serwisie, Administrator nie udziela licencji na ich wykorzystanie w jakikolwiek sposób.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Polityka prywatności wchodzi w życie z dniem 20.05.2018 roku i jest dostępna pod adresem www.nieruchomosci.kujawskie.com.pl

2. Administrator zastrzega sobie prawo do decydowania o zawartości Serwisu, dokonywanych w nim zmianach i modyfikacjach, bez konieczności uprzedzania Użytkowników o swoich zamiarach.

3. Prawem właściwym dla stosowania niniejszej Polityki Prywatności jest prawo polskie.

4. W sprawach nieuregulowanych stosuje się bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.


Copyright © 2023, Nieruchomości Kujawskie, Włocławek, ul.Polskiej Organizacji Wojskowej 22A